Kto tvorí akčné rodiny

Phdr. Kristína homolová

 • Učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.

 • Špeciálna pedagogička pre poruchy učenia a správania.

 • Autorka didaktickej publikácie a testových úloh pre súčasný NIVAM.

 • Má dlhoročnú prax ako pedagóg a asistent učiteľa.

 • Dobrovoľníčka v obecnej knižnici so skúsenosťami v tvorbe a podávaní projektov.

 • Matka 3 chlapcov.

 • Matka dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

 • Extrovert s organizačným talentom.

mgr. veronika poláková, phd

 • Absolventka sociálnej pedagogiky a sociálnej antropológie.

 • Lektorka v oblasti prevencie (s dôrazom na šikanovanie a kyberpriestor) a komunikácie.

 • Má prax ako pedagogický asistent, mentorka, pracovníčka s obeťami trestných činov pre MV SR.

 • Matka syna s Aspergerovým syndrómom.

 • Bojovníčka za inklúziu.

 • Kreatívny článok tímu.

 • Má veľké ekologické cítenie.

dana boháčiková

 • Pracovníčka s marginalizovanými skupinami a obeťami domáceho násilia.

 • Prax v komunitnom organizovaní.

 • Sprievodkyňa rodín so ZŤP členom v rámci vybavovania úradných záležitostí.

 • Matka dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

 • Študentka sociálnej práce.

 • Má dar spájať ľudí.