Rodičia šikanovaných detí adresovali poslancom svoje návrhy, ako bojovať so šikanou na slovenských školách


Počet žiakov, ktorí sa so šikanou stretli, rokmi narastá. Potvrdil to aj prieskum Centra vedecko-technických informácií SR Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Akčné rodiny, o. z. a OZ Za slušný život a rodinu, za ktorým stojí otec šikanovaného žiaka Romana z Parchovian, sa obrátili na politikov a odborníkov s konkrétnymi návrhmi, ako so šikanou na slovenských školách bojovať.

 

Rodičia, ktorí mali možnosť zažiť šikanu na vlastnej koži, prostredníctvom občianskych združení Akčné rodiny a Za slušný život a rodinu pomáhajú ďalším rodičom, žiakom, aj učiteľom, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. „Každý deň sa na nás obracajú ľudia so svojimi príbehmi a pýtajú si rady, ako postupovať a ako si poradiť so šikanou,“ hovorí PhDr. Kristína Homolová z Akčné rodiny, o.z., ktoré sa už roky venuje téme šikany a vytvorilo aj vlastný preventívny program proti šikane.

 

V novembri minulého roka zasiahol Slovensko medializovaný prípad žiaka 9. ročníka ZŠ Parchovany, ktorý počas vyučovania skočil zo strechy školy. „Romankove listy na rozlúčku nám potvrdili, že náš syn bol šikanovaný neuveriteľných 5 rokov. Aj napriek tomu, že sme sa snažili túto situáciu riešiť na pôde školy, zo strany riaditeľa a pedagógov sme sa stretli len s bagatelizovaním a výsmechom,“ vysvetľuje Roman Dominik Michalík, predseda OZ Za slušný život a rodinu a otec Romana, ktorý na šikanu doplatil vlastným životom.

 

Aj napriek vyjadreniam ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktorý nevidí dôvod na definovanie šikany ako nového trestného činu v aktuálne plánovanej zmene Trestného zákona, rodičia šikanovaných detí to vidia inak. „Uvedomujeme si, že sa školský systém zmieta v mnohých problémoch, ktoré si vyžadujú pozornosť. Ak však chceme pre naše deti vytvoriť zdravé prostredie, v ktorom sa budú môcť na sto percent sústrediť na svoje vzdelanie, téma šikanovania musí byť prioritou našej vlády,“ vyzýva poslancov na riešenie problematiky Mgr. Veronika Poláková, PhD. z Akčné rodiny, o.z., ktorá sa spolu s ďalšími členkami združenia aktívne venuje téme šikany už 2 roky. „Štát vyžaduje cez povinnú školskú dochádzku, aby naše deti chodili do školy, no nevie im zabezpečiť bezpečnosť, aby sa mohli vzdelávať a boli raz prínosom pre našu spoločnosť,“ neskrýva rozhorčenie otec nebohého deviataka R. Michalík.

 

Akčné rodiny, o. z. a OZ Za Slušný život a rodinu adresovali návrhy na zmenu legislatívy v oblasti šikanovania a zavedenie efektívnych postupov riešenia a prevencie šikany prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi, ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi, členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, členom Ústavnoprávneho výboru NR SR a ďalším poslancom, ako aj komisárovi pre deti Jozefovi Mikloškovi, komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzane Stavrovskej a verejnému ochrancovi práv Róbertovi Dobrovodskému.

 

Školy potrebujú pomocnú ruku od štátu

Okrem ukotvenia šikany v Trestnom zákone, ktoré súčasný minister spravodlivosti nateraz odmieta, navrhujú občianske združenia aj zavedenie efektívnych postupov riešenia šikany v školskom prostredí. „Smernica č. 36/2018 ukladá školám povinnosť odstraňovať diskrimináciu, obťažovanie a prenasledovanie, presadzovať rovnosť príležitostí. Na to je im však potrebné poskytnúť kompetencie, programy a postupy, aby to mohli dosiahnuť,“ uviedli predkladatelia návrhov zmien. Tí v dokumente definujú postup, ako by sa mala šikana riešiť v jednotlivých časových sledoch začínajúc od triedneho učiteľa a končiac kontaktovaním regionálneho školského úradu. „Školy by mali mať tiež rozšírené kompetencie, napr. o dočasné alebo trvalé vylúčenie agresora zo školy pri závažnom porušení školských alebo bezpečnostných predpisov,“ uviedla K. Homolová.

 

Akčné rodiny, o. z. a OZ Za Slušný život a rodinu odporúčajú tiež zakúpenie licencie programu KiVa alebo iného overeného programu. „KiVa je vynikajúcim programom na riešenie šikanovania z Fínska, ktorý sa dnes rozšíril po celom svete a v súčasnosti je využívaný v cca 20 štátoch ako Belgicko, Lotyšsko, Estónsko, Čile, ale aj v susednej Českej republike,“ dodali.

 

Školy dnes majú podľa smernice č. 36/2018 povinnosť realizovať preventívne aktivity. Táto povinnosť však nie je krytá finančnou podporou zo štátu, ani z ďalších verejných zdrojov. „Potrebujeme vzdelávať učiteľov v prevencii a riešení šikany, systémovo monitorovať klímu na školách a tiež zapojiť odborníkov v rámci prevencie a riešenia šikany,“ zhodli sa občianske združenia. Ako dodali, prevenciu šikany treba smerovať už do materských škôl. Podľa iniciátorov zmien na začiatok dokážu školy začať úplne jednoduchým nástrojom. „Ranné kruhy, v rámci ktorých sa pedagógovia zamerajú viac na vytváranie činností zameraných na budovanie priateľstiev medzi deťmi a rozprávaní sa o pocitoch, predsa nič nestoja,“ dodáva Roman Michalik.

 

Petícia za legislatívne ukotvenie šikanovania v trestnom zákone

Akčné rodiny, o.z. spustili petíciu, ktorú do dnešného dňa podpísalo už takmer 1500 ľudí. Pod ňou sa nachádzajú aj komentáre, ktoré doslova berú dych: „Moja dcéra bola šikanovaná párom chlapcov, ktorých rodičia boli vyššie postavení. Tým pádom škola so šikanou nič nerobila. Vďaka týmto výkvetom si jedna žiačka vzala život, dvaja žiaci prestúpili na inú školu, moja dcéra skončila na psychiatrii s doživotnou diagnózou a ďalšie 3 dievčatá na antidepresívach.“ Petíciu je možné stále podpísať a ukázať tak verejne svoj nesúhlas so šikanou na školách.