Kampaň za zmeny v prevencii a riešení šikany pokračuje

V posledných týždňoch stále viac pracujeme na tom, aby sa prijali zmeny v prevencii a riešení šikanovania v školách i v zamestnaní. 
V rámci toho sme sa obrátili na kompetentné ministerstvá, na členov viacerých parlamentných výborov a ďalších politikov a verejné osoby s konkrétnymi návrhmi na zmeny. Sú rozpísané v našom blogu a tam budú uverejňované  postupne aj odpovede. Naše ciele sme čiastočne prezentovali aj v médiách a na našej FB stránke si môžete pozrieť vytvorené reportáže (klik na obrázok hore). Znenie návrhov si môžete stiahnuť aj tu. Nezabudnite podpísať petíciu :-D.

Podujatia s Akčnými rodinami

20. a 22. mája 2024 máte možnosť stretnúť sa s nami na dvoch podujatia:
Benefičnej burze v prospech Akčných rodín a Troch sovičiek, ktorá sa bude konať v 365.labb, Lazovná ulica v Banskej Bystrici. Nákupom kníh, detského a dámskeho oblečenia a našich výrobkov podporíte naše občianske združenia. Ďakujeme už vopred za akúkoľvek podporu a pomoc. Okrem burzy budete mať tiež možnosť zoznámiť sa s našimi publikáciami a zažiť viaceré tvorivé a preventívne aktivity.
Radi vás stretneme aj na 2. ročníku podujatia Pod jednou strechou, ktoré sa koná pod patronátom mesta Banská Bystrica. Návštevníci majú možnosť zoznámiť sa s organizáciami, ktoré pracujú so znevýhodnenými osobami.

Získaj príbeh, daruj silu

ZÍSKAJ PRÍBEH, DARUJ SILU - POMOC PRE MATKY DETÍ S PAS

Čo vám pomôže, aby ste sa mohli ďalej starať o svoje ZZ dieťa?
126 z vás označilo možnosť masáž alebo rehabilitácia.
Systém zatiaľ zmeniť nevieme, aj keď sa už o to snažíme takmer 2 roky. Spúšťame teda tento mesiac kampaň, aby matky (prípadne otcovia) detí s PAS zostali silné a mohli sa plnohodnotne starať o svoje výnimočné deti.
PRAVIDLÁ KAMPANE:
1. Dražia alebo predávajú sa knihy alebo výrobky, ktoré OZ získalo z darov alebo vlastnou činnosťou.
2. Ktokoľvek môže zrealizovať v prospech OZ darcovskú výzvu, ale je potrebné o tom Akčné rodiny informovať. Pomôžeme s propagáciou.
3. Na konci kampane budú podľa vyzbieranej sumy vytvorené 50€ poukazy na masáž. Ak by nebola suma deliteľná päťdesiatimi, OZ ju zaokrúhli z vlastných zdrojov smerom nahor.
4. Prostriedky budú vyplatené po skončení kampane na základe bločku alebo faktúry za masérske/rehabilitačné služby.
5. Kampaň trvá do 30. 4. resp. do minutia kníh alebo výrobkov . Ich fotky nájdete na:
https://fb.me/e/4rKW0x0F1
Zdieľanie a podpora nás potešia. Ďakujeme.

Rozmanitosť v kolektíve

Intaktné deti v bežných materských, základných i stredných školách niekedy nechápu svojich spolužiakov so znevýhodnením. Aby ich prijali do kolektívu vytvorili sme inkluzívne plagáty, ktoré bezplatne zasielame v elektronickej verzii komukoľvek, kto o ne požiada.

K plagátikom sme vytvorili informačný materiál, ktorý pomôže odborníkom i laikom pochopiť základné prejavy jednotlivých znevýhodnení a pomôže vo včasnej intervencii. 

Materiál dá možnosť deťom so znevýhodnením, aby sa lepšie začlenili do kolektívu v školách, či iných školských zariadeniach a ich rodinám, pedagógom a okoliu pomôže pochopiť osobitosti jednotlivých diagnóz. Poskytne im základné informácie a podporí včasnú diagnostiku, ktorá je vo mnohých prípadoch kľúčová.

Význam Fráz

Určite ste sa už stretli so situáciou, keď vaše dieťa, alebo iná osoba s PAS nepochopila slová alebo frázy, ktoré bežný človek považuje za zrozumiteľné. Ak si dokážete také vybaviť, prosím podeľte sa s nimi v priloženom dotazníku.
Veríme, že výsledok tohto výskumu pomôže osobám s PAS, tým, ktorí sa o nich starajú aj mnohým ďalším. Ďakujeme za pomoc.
Link na dotazník:
alebo zoskenujte QR kód na obrázku.

Podpíšte našu petíciu

Šikana je vážny problém, ktorý ovplyvňuje na Slovensku mnohých ľudí rôzneho veku. Môže mať negatívne následky na duševné zdravie, sebavedomie, vzdelávanie a budúcnosť obetí. V súčasnej legislatíve je riešená veľmi nedostatočne.

V našom občianskom združení sa venujeme prevencii šikanovania, podpore inklúzie a pomoci zdravotne znevýhodneným. Obracajú sa na nás mnohí, ktorí si prešli alebo prechádzajú šikanou. Z dôvodu stále sa zhoršujúcej situácie v slovenských školách, kde už na každej 4. škole majú problém so šikanou a viac ako polovica detí na ZŠ odpovedala, že sa s ňou už stretla, sme sa rozhodli iniciovať petíciu za zavedenie šikanovania do trestného zákona a následne sme vypracovali návrhy na zmeny, ktoré by pomohli v prevencii a riešení šikany na Slovensku.
Ak chcete podpísať, alebo zdieľať petíciu, stačí kliknúť na obrázok.